Tahdikkaat tassut on edellä aikaansa tietoturva-asioista

Henkilötietolain (523/1999) 10. pykälän mukainen rekisteriseloste​

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteriseloste tulee laatia kaikista henkilörekistereistä.

Koirakoulu Tahdikkaat tassut  (y-tunnus = 2819526-8) ylläpitää koirakoulun asiakasrekisteriä. Rekisterin yhteyshenkilönä kaikissa asiakasrekisteriasioissa toimii Heikki Karjalainen (p. 044 244 8915).

Rekisterin tietosisältö on seuraava:

  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan puhelinnumero
  • Asiakkaan sähköpostiosoite 
  • Asiakkaan koiran nimi

Kyseiset tiedot saadaan asiakkaalta kysymällä. Tietoja käytetään tiedottamiseen ja laskutukseen.

Tietoturvasta on huolehdittu yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Rekisterin tiedot on suojattu salasanalla. Tietojen käsittelyyn osallistuvat ainoastaan nimetyt yrityksen tiimin jäsenet.

Muuta asiaan liittyvää:

  • Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille
  • Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  • Henkilötietojen käsittelyyn ei kohdistu riskiä
  • Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu

Asetuksen soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. Koirakoulu Tahdikkaat tassut  on noudattanut asetuksenmukaista tietoturvaa jo perustamisestaan, vuodesta 2017, lähtien.